Đối tác - khách hàng

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1.     Tổ chức bán đấu giá : Công ty CP đấu giá Hải Phòng

2.     Địa chỉ: Số 14, phố Đông Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.

3.     Điện Thoại: 0313.727.786  – (Ms Hường)  0912.982.279 – Fax :0313.728.057

4.     Danh sách tài sản bán đấu giá:

TT

Tên tài sản

Giá khới điểm

Ngày bán đấu giá

Thời hạn trưng bày TS, đk mua , nộp tiền đặt trước

Địa điểm trưng bày TS

1

Quyền sử dụng diện tích 349 m2  đất tại tờ bản đồ số 06, số thửa 434 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T966422 do UBND huyện Thủy Nguyên cấp ngày 01/02/2002 cập nhật đính chính ngày 09/09/2009 cho anh Đỗ Văn Phương.

525.600.000đ

14h30 ngày 30/09/2016

17/08/2016 đến 16h00 ngày 26/09/2016

 

Thôn 2, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

2

Diện tích đất 703,0 m2  tờ bản đồ số 02, số thửa đất số 1043 tại thôn  và tài sản gắn liền với đất là nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 520732, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: H/01829 ngày 15/11/2006 chủ sử dụng là ông Đào Xuân Tiếp và bà Hoàng Thị Cầu.

553.500.000đ

08h30 ngày 30/09/2016

17/08/2016 đến 16h00 ngày 26/09/2016

 

Xóm 8, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

3

Thửa đất số 561, tờ bản đồ số 02, có diện tích 259 m2 và công trình xây dựng trên đất mang tên bà Nguyễn Thị Mơ

77.931.900đ

Dự kiến vào hồi 14h30 ngày 16/09/2016

Từ ngày 10/08/2016 đến 16h00 ngày 12/09/2016

thôn 10, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

4

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 423, tờ bản đồ số 01; Mục đích sử dụng: đất ở, diện tích 120,7m2 , địa chỉ: Thôn 05, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tài sản gắn liền với đất gồm: 01 nhà 02 tầng; tổng diện tích sử dụng 150m2 (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất: BĐ 082098, số vào sổ CH00142 do Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 26/01/2011 cho ông Trần Chí Hướng và bà Nguyễn Thị Thu Hà)

658.000.000đ

Dự kiến

14h30 ngày 27/09/2016

Từ ngày 17/08/2016 đến ngày 23/09/2016

Thôn 05, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng.

5

Tài sản có trên đất và quyền sử dụng diện tích 310.8m2 đất tại thửa đất số 817, tờ bản đồ số 01, địa chỉ thửa đất (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 649817, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H/01191 do Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 31/12/2007) của ông Trần Văn Von và vợ là Nguyễn Thị Chung

229.635.000đ

Dự kiến vào hồi 14h30 ngày 23/09/2016

Từ ngày 13/08/2016 đến 16h00 ngày 19/09/2016

xóm 5, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

6

Các tài sản trên đất và quyền sử dụng 482m2 đất thể hiện tại: Thửa đất số 543, tờ bản đồ số 02. Chủ sử dụng ông Lê Văn Thủy và bà Trần Thị Thu đã được Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 125461 ngày 07/03/2011

     359.542.800

Dự kiến vào hồi 0900 ngày 23/09/2016

Từ ngày 13/08/2016 đến 11h00 ngày 19/09/2016

thôn 7, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

7

01) một nhà xưởng chế biến gỗ và sản xuất đồ mộc, (01) một văn phòng điều hành, (01) nhà xưởng khung thép lợp tôn, (01) một khu nhà sản xuất tường gạch lợp ngói đỏ, (01) một cổng sắt đổ bê tông và các công trình phụ trợ trên diện tích đất 2985m2 , thửa đất số 1233, tờ bản đồ số 02, địa chỉ thửa đất, thời gian sử dụng đất 20 năm đến ngày 19 tháng 12 năm 2027, nguồn gốc sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 752602, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 000147/H/2008 do Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 11 năm 2008, người sử dụng đất là ông Phạm Ngọc Lĩnh vợ là Vũ Thị Mai

1.625.618.970đ

Dự kiến vào hồi 08h40 ngày 16//09/2016

Từ ngày 06/08/2016 đến 16h00 ngày 12/09/2016

thôn Mức, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

8

Quyền sử dụng diện tích 83m2 đất và tài sản là vật kiến trúc gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 569, tờ bản đồ số 06, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 469690, số vào sổ H/01686 do Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cấp ngày 11 tháng 05 năm 2006 cho ông Nguyễn Đức Hiển và bà Nguyễn Thị My.

 

1.520.000.000

Dự kiến 14h30 ngay 10/10/2016

Từ ngày 27/08/2016 đến ngày 06/10/2016

Xóm 06, xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

9

Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 24-NX, diện tích 279,2m2 tại tổ 9, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, giấy chứng nhận quyên sử dụng đất số AB 145816 cấp ngày 30/03/2005 mang tên ông Nguyễn Ngọc Sỹ và bà Đỗ Thị Kim Thoan

608.058.900đ

Dự kiến 14h30 ngay 28/09/2016

Từ ngày /19/08/2016 đến 16h00 ngày 23/09/2016

tổ 9, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng

10

Quyền sử dụng 823m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 49, tờ bản đồ số 12 tại tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H07-00862/Q2 do Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy cấp ngày 13/12/2006 cho chủ sử dụng đất là ông Vũ Văn Hưng và bà Vũ Thị Thành.

1.167.989.220đ

Dự kiến 08h00 ngay 29/09/2016

Từ ngày /19/08/2016 đến 11h00 ngày 24/09/2016

Tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơm, TP Hải Phòng

11

Thửa đất số 133B, tờ bản đồ số 22, diện tích 130m2 theo Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất số AB769665,số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00028KT-07-Q1 do Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cấp ngày 31/05/2006 cho ông Đồng Thế Vang và bà Phạm Thị Thơi.

767.637.000đ

Dự kiến 08h00 ngay 03/10/2016

Từ ngày /19/08/2016 đến 11h00 ngày 29/09/2016

tại tổ dân phố Quý Kim,phường Hợp Đức,quận Đồ Sơn,TP Hải Phòng

12

Quyền sử dụng 360m2 đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa số 60, tờ bản đồ số 15; địa chỉ: tại tổ dân phố Quyết Tiến 1,  phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt số AĐ 444690, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00783 KT-07-01 do UBND huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/12/2005 -  đứng tên chủ sử dụng là ông Ngô Văn Khải và bà Vũ Thị Mỳ.

307.163.421 đ

Dự kiến 14h30 ngay 29/09/2016

Từ ngày /19/08/2016 đến 11h00 ngày 24/09/2016

tại tổ dân phố Quyết Tiến,phường Hợp Đức,quận Đồ Sơn,TP Hải Phòng

13

Tài sản 1: Quyền sử dụng diện tích đất 150m2, nhà ở và các công trình gắn liền với đất tại thửa số 283, tờ bản đồ số 45 tại Nghĩa Phương, Hợp Đức, Kiến Thụy (nay là Đông Phong, Minh Đức, Đồ Sơn), thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL356906 cấp ngày 29/10/2007, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H07-01504/Q2 mang tên ông Lưu Văn Viên.

Tài sản 2: Quyền sử dụng diện tích đất ở 337m2 tại thửa số 410, tờ bản đồ số 44 tại Nghĩa Phương, Hợp Đức, Kiến Thụy (nay là Đông Phong, Minh Đức, Đồ Sơn), thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ763755 cấp ngày 31/05/2006, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0081KT-07-Q2 mang tên ông Lưu Văn Viên.

TS1 và TS2 được bán tách riêng

(TS1): 670.540.761 đ

(TS2) : 528.196.950 đ Tổng cộng TS1 + TS2 = 1.198.737.711 đ

Dự kiến 14h30 ngay 03/10/2016

Từ ngày /23/08/2016 đến 11h00 ngày 29/09/2016

Tổ dân phố Đông Phong, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

 

14

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (là nhà xưởng) trên diện tich đất 175m2, thửa đất số 50,62, tờ bản đồ số 07-BL, tại tổ dân phố Điện Biên, Đồng Tiến II, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất số BB319551, vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00053 do UBND quận Đồ Sơn cấp ngày 04/10/2010, đứng tên ông Nguyễn Quang Trịnh và bà Nguyễn Thị Lượng, ngày 15/10/2010 chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Duy Kiên và bà Nguyễn Thị Niệu.

519.513.831 đ

Dự kiến 08h30 ngay 04/10/2016

Từ ngày /23/08/2016 đến 16h00 ngày 29/09/2016

Tổ dân phố Điện Biên, Đồng Tiến II, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

 

15

Giá trị quyền sử dụng 286,3 m2 đất và tài sản gắn liền với đất (có 1 ngôi nhà 3 tầng, và các công trình phụ) tại thửa số 339a, tờ bản đồ số 10-BL tại Tổ dân phố Bắc Hải , phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BB319550, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00052 do UBND quận Đồ Sơn cấp ngày 04/10/2010 mang tên ông Đinh Xuân Hùng và bà Nguyễn Thị Hiền.

 

1.215.442.000đ

Dự kiến 14h30 ngay 04/10/2016

Từ ngày /23/08/2016 đến 16h00 ngày 29/09/2016

Tổ dân phố Bắc Hải, Đồng Tiến I, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

 

 

Tư vấn trực tuyến

Luật sư Bùi Quốc Tuấn

0945.984288

Luật sư Bùi Quốc Tuấn

0945.984288

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ HẢI PHÒNG

Đ/C: Số 14 Trung Hành 8/679 Ngô Gia Tự - Q. Hải An - Hải Phòng

Điện Thoại: 02253.727786

Di Động: 0945.984288

Fax: 02253.728057

Liên kết Website

Thống kê

Đang có 24 khách online