Đối tác - khách hàng

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1.     Tổ chức bán đấu giá : Công ty CP đấu giá Hải Phòng

2.     Địa chỉ: Số 14, phố Đông Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.

3.     Điện Thoại: 0313.727.786  – (Ms Hường)  0912.982.279 – Fax :0313.728.057

4.     Danh sách tài sản bán đấu giá:

TT

Tên tài sản

Giá khới điểm

Ngày bán đấu giá

Thời hạn trưng bày TS, đk mua , nộp tiền đặt trước

Địa điểm trưng bày TS

1

Quyền sử dụng 187,3m2 (trong đó có 51,9m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch hành lang giao thông Quốc lộ 10) và các tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 2546A, tờ bản đồ số 02, thôn Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, chủ sử dụng là hộ ông Trịnh Quốc Kỳ (được Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng số AK662277 ngày 02 tháng 11 năm 2007, số vào sổ cấp giấy: H/02547)

1.603.800.000đ

Dự kiến 08h30 ngày 10/01/2017

Từ ngày 02/12/2016 đến ngày 03/01/2017

Thôn Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

2

1.1.a. Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1492, tờ bản đồ số 02, diện tích 126,5m2, địa chỉ thửa đất tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã được UBND huyện Thủy Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0881266, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 017 QSDĐ/HPTNTĐQ cấp ngày 15 tháng 10 năm 1994 cho ông Bùi Văn Cao.

1.1.b. Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1497, tờ bản đồ số 02, diện tích 91m2 , địa chỉ thửa đất tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã được UBND huyện Thủy Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0881265, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 018 QSDĐ/HPTNTĐQ cấp ngày 15 tháng 10 năm 1994 cho bà Trần Thị Mỵ.

Tài sản trên diện tích đất tại thửa đất số 1492, tờ bản đồ số 02 và tài sản trên diện tích đất tại thửa đất số 1497, tờ bản đồ số 02 diện tích 91m2 và 01 ngôi nhà 02 tầng liền khối đều thuộc quyền sử dụng của ông Bùi Văn Cao và bà Trần Thị Mỵ.

 

2.825.280.000đ

Dự kiến 14h30 ngày 10/01/2016

từ ngày 02/12/2016 đến ngày 03/01/2017

Thôn Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

3

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 423, tờ bản đồ số 01; Mục đích sử dụng: đất ở, diện tích 120,7m2 , địa chỉ: Thôn 05, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tài sản gắn liền với đất gồm: 01 nhà 02 tầng; tổng diện tích sử dụng 150m2 (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất: BĐ 082098, số vào sổ CH00142 do Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 26/01/2011 cho ông Trần Chí Hướng và bà Nguyễn Thị Thu Hà)

532.980.000đ

Dự kiến

14h30 ngày 24/01/2017

Từ ngày 17/12/2016 đến ngày 18/01/2017

Thôn 05, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng.

4

Các tài sản trên đất và quyền sử dụng 482m2 đất thể hiện tại: Thửa đất số 543, tờ bản đồ số 02. Chủ sử dụng ông Lê Văn Thủy và bà Trần Thị Thu đã được Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 125461 ngày 07/03/2011

 

291.229.668 đ

09h00 ngày 24/01/2017

Từ ngày 17/12/2016 đến 17h00 ngày 18/01/2017

thôn 7, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

5

Tài sản trên đất và quyền sử dụng diện tích 135m2 đất tại thửa đất số 437B, tờ bản đồ số 02, địa chỉ thửa đất thôn 07 (Tuy Lạc cũ), xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 031045, số vào sổ cấp giấy 00614/H/2006 do UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 12 tháng 5 năm 2006, thay đổi ngày 05 tháng 5 năm 2011, tên người sử dụng đất là bà Trần Thị Tý (Ông Đặng Văn Quánh đã chết)

 

546.000.000đ

Dự kiến:

09h00 ngày 26/01/2017

Từ ngày 14/12/2016 đến 17h00 ngày 19/01/2017

thôn 07 (Tuy Lạc), xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

1.      8

 

 

 

 

 

6

Quyền sử dụng đất 260m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất, tại thửa đất số 826, tờ bản đồ số 03, thôn 08 (Tuy Lạc), xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 030339 do UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 10/04/2000 mang tên chủ sử dụng là ông Lê Văn Reo và bà Trần Thị Em.

 

 

1.139.000.000 đ

Dự kiến:

14h30 ngày 26/01/2017

Từ ngày 14/12/2016 đến 17h00 ngày 19/01/2017

thôn 08 (Tuy Lạc), xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

7

01) một nhà xưởng chế biến gỗ và sản xuất đồ mộc, (01) một văn phòng điều hành, (01) nhà xưởng khung thép lợp tôn, (01) một khu nhà sản xuất tường gạch lợp ngói đỏ, (01) một cổng sắt đổ bê tông và các công trình phụ trợ trên diện tích đất 2985m2 , thửa đất số 1233, tờ bản đồ số 02, địa chỉ thửa đất, thời gian sử dụng đất 20 năm đến ngày 19 tháng 12 năm 2027, nguồn gốc sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 752602, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 000147/H/2008 do Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 11 năm 2008, người sử dụng đất là ông Phạm Ngọc Lĩnh vợ là Vũ Thị Mai

1.316.751.366đ

Dự kiến vào hồi 08h40 ngày 25/01/2017

Từ ngày 14/12/2016 đến 17h00 ngày 19/01/2017.

thôn Mức, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

8

Quyền sử dụng diện tích 480,7m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 401, tờ bản đồ 02; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 521815, vào sổ cấp số H/01501 do UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 28/12/2006 cho người sử dụng đất là ông Trần Văn Chóe và vợ là bà Trịnh Thị Lìn.

824.499.000đ

Dự kiến 14h30 ngay 11/01/2017

Từ ngày 02/12/2016 đến ngày 03/01/2017

Thôn An Lập ,xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

9

Quyền sử dụng diện tích 49,73m2 đất thuộc thửa đất số 356, tờ bản đồ số 01 tại đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN445811, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H/01353 ngày 04/8/2009 đứng tên chủ sử dụng là ông Phạm Văn Thanh và vợ là bà Trần Thị Thanh và tài sản trên đất là ngôi nhà một tầng.

1.001.223.000đ

Dự kiến 09h00 ngày 14/02/2017

Từ ngày 23/12/2016 đến 17h00 ngày 07/02/2017

62 đường Đà Nẵng, TT Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 

10

Thiết bị dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn. Địa chỉ: Thôn Phú Xá, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

2.652.000.000đ

08h30 ngày 26/12/2016

Từ ngày 12/12/2016 đến 16h00 ngày 23/12/2016

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà.

 

 

 

Tư vấn trực tuyến

Luật sư Bùi Quốc Tuấn

0945.984288

Luật sư Bùi Quốc Tuấn

0945.984288

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ HẢI PHÒNG

Đ/C: Số 14 Trung Hành 8/679 Ngô Gia Tự - Q. Hải An - Hải Phòng

Điện Thoại: 02253.727786

Di Động: 0945.984288

Fax: 02253.728057

Liên kết Website

Thống kê

Đang có 51 khách online