Đối tác - khách hàng

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1.     Tổ chức bán đấu giá : Công ty CP đấu giá Hải Phòng

2.     Địa chỉ: Số 14, phố Đông Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.

3.     Điện Thoại: 0313.727.786  – (Ms Hường)  0912.982.279 – Fax :0313.728.057

4.     Danh sách tài sản bán đấu giá:

TT

Tên tài sản

Giá khới điểm

Ngày bán đấu giá

Thời hạn trưng bày TS, đk mua , nộp tiền đặt trước

Địa điểm trưng bày TS

1

Ngôi nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 70 m2 và các công trình xây dựng trên diện tích đất 538 m2 của ông Nguyễn Văn Chuyền

256.634.308đ

08h40 ngày 22/07/2016

14/06/2016 đến 16h00 ngày 18/07/2016

Thôn 1, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

2

Ngôi nhà 01 tầng và các công trình xây dựng trên diện tích đất 376 m2  của ông Đỗ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Thúy

200.733.054đ

14h30 ngày 22/07/2016

14/06/2016 đến 16h00 ngày 18/07/2016.

Thôn 2, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

3

Quyền sử dụng diện tích 349 m2  đất tại tờ bản đồ số 06, số thửa 434 và tài sản gắn liền với đất là nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T966422 do UBND huyện Thủy Nguyên cấp ngày 01/02/2002 cập nhật đính chính ngày 09/09/2009 cho anh Đỗ Văn Phương.

584.000.000đ

14h30 ngày 29/07/2016

21/06/2016 đến 16h00 ngày 25/07/2016

 

Thôn 2, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

4

Diện tích đất 703,0 m2  tờ bản đồ số 02, số thửa đất số 1043 tại thôn  và tài sản gắn liền với đất là nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 520732, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: H/01829 ngày 15/11/2006 chủ sử dụng là ông Đào Xuân Tiếp và bà Hoàng Thị Cầu.

615.000.000đ

08h30 ngày 29/07/2016

21/06/2016 đến 16h00 ngày 25/07/2016

Xóm 8, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

5

Quyền sử dụng đất 360 m 2 tại thửa đất số 476b, tờ bản đồ số 02 đứng tên chủ sử dụng là ông Phạm Văn Quỳ và bà Phạm Thị Lê.

 

186.540.000đ

Dự kiến vào hồi 14h30 ngày 05/07/2016

Từ ngày 27/05/2016 đến 16h00 ngày 01/07/2016

Thôn 10, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

6

Thửa đất số 561, tờ bản đồ số 02, có diện tích 259 m2 và công trình xây dựng trên đất mang tên bà Nguyễn Thị Mơ

86.591.000đ

Dự kiến vào hồi 09h00 ngày 05/07/2016

Từ ngày 27/05/2016 đến 16h00 ngày 01/07/2016

thôn 10, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

7

Thửa đất số 419, tờ bản đồ số 04, có diện tích là 87m2 và công trình xây dựng trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB596223, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH/00105 do UBND huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng cấp ngày 04 tháng 06 năm 2010 mang tên ông Nguyễn Văn Viên và vợ là bà Trần Thị Yến.

255.150.000đ

 

 

Thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

8

Quyền sử dụng diện tích 85m2 đất (trong đó có 27,8 m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch làm hành lang giao thông đường Máng nước) và các tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 969A, tờ bản đồ số 01 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 468284 do UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 30/09/2009 cho hộ ông Lê Văn Vì và vợ là bà Phạm Thị Huyền .

1.900.000.000đ

 

 

 xóm Mánh, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

9

Tài sản có trên đất và quyền sử dụng diện tích 310.8m2 đất tại thửa đất số 817, tờ bản đồ số 01, địa chỉ thửa đất (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 649817, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H/01191 do Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 31/12/2007) của ông Trần Văn Von và vợ là Nguyễn Thị Chung

255.150.000đ

14h30 ngày 25/07/2016

14/06/2016 đến 16h00  ngày 21/07/2016

 

xóm 5, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

10

Các tài sản trên đất và quyền sử dụng 482m2 đất thể hiện tại: Thửa đất số 543, tờ bản đồ số 02. Chủ sử dụng ông Lê Văn Thủy và bà Trần Thị Thu đã được Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 125461 ngày 07/03/2011

 

399.492.000đ

09h00 ngày 25/07/2016

14/06/2016 đến 11h00 ngày 21/07/2016

thôn 7, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

11

Quyền sử dụng diện tích 869,23m2  và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 527, tờ bản đồ số 02; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 919439, vào sổ cấp số CH00200 do UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 26/04/2011 cho người sử dụng đất là ông Lê Văn Tuyến và vợ là Trần Thị Vân

739.000.000đ

Dự kiến vào hồi 09h00 ngày 01//07/2016

Từ ngày 25/05/2016 đến 16h00 ngày 27/06/2016

Thôn 7,xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

12

01) một nhà xưởng chế biến gỗ và sản xuất đồ mộc, (01) một văn phòng điều hành, (01) nhà xưởng khung thép lợp tôn, (01) một khu nhà sản xuất tường gạch lợp ngói đỏ, (01) một cổng sắt đổ bê tông và các công trình phụ trợ trên diện tích đất 2985m2 , thửa đất số 1233, tờ bản đồ số 02, địa chỉ thửa đất, thời gian sử dụng đất 20 năm đến ngày 19 tháng 12 năm 2027, nguồn gốc sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 752602, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 000147/H/2008 do Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 11 năm 2008, người sử dụng đất là ông Phạm Ngọc Lĩnh vợ là Vũ Thị Mai

1.806.243.300đ

Dự kiến vào hồi 08h40 ngày 15//07/2016

Từ ngày 7/06/2016 đến 16h00 ngày 11/07/2016

thôn Mức, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

13

Quyền sử dụng diện tích 480,7m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 401, tờ bản đồ 02; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 521815, vào sổ cấp số H/01501 do UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cấp ngày 28/12/2006 cho người sử dụng đất là ông Trần Văn Chóe và vợ là bà Trịnh Thị Lìn.

1.131.000.000đ

Dự kiến 14h30 ngay 01/07/2016

Từ ngày 25/05/2016 đến 16h00 ngày 27/06/2016

Thôn An Lập ,xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

14

Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 04, diện tích 309 m2, kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 152245, số vào sổ cấp GCN: H001049 Q2 do UBND huyện Kiến Thụy cấp ngày 13/12/2006, đứng tên chủ sử dụng là ông Nguyễn Xuân Hiệp và vợ là bà Phạm Thị Tươi.

410.098.671đ

14h30 ngày 18/07/2016

10/06/2016 đến 16h00 ngày 14/07/2016.

Thôn Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Kiến Thụy (nay là phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng)

 

 

 

15

Quyền sử dụng 175 m2 đất ,thuôc thửa đất số 313d, tờ bản đồ số 04, thuộc GCN quyền sử dụng đất số AH152064, ngày 13/12/2006 của ông Đỗ Đức Hạnh và vợ là bà Phạm Thị Lục.

747.000.000 đ

08h30 ngày 26/07/2016

15/06/2016 đến 16h00 ngày 22/07/2016

TDP Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh, Hp

16

Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 24-NX, diện tích 279,2m2 tại tổ 9, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, giấy chứng nhận quyên sử dụng đất số AB 145816 cấp ngày 30/03/2005 mang tên ông Nguyễn Ngọc Sỹ và bà Đỗ Thị Kim Thoan

675.621.000đ

Dự kiến 8h30 ngày 28/7/2016

Từ 17/06 đến 16h00 ngày 24/06

tổ 9, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng

17

Quyền sử dụng 823m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 49, tờ bản đồ số 12 tại tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H07-00862/Q2 do Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy cấp ngày 13/12/2006 cho chủ sử dụng đất là ông Vũ Văn Hưng và bà Vũ Thị Thành.

1.297.765.800đ

08h30 ngày 03/08/2016

24/06/2016 đến 16h00 ngày 29/07/2016.

 

Tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơm, TP Hải Phòng

18

Thửa đất số 133B, tờ bản đồ số 22, diện tích 130m2 theo Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất số AB769665,số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00028KT-07-Q1 do Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cấp ngày 31/05/2006 cho ông Đồng Thế Vang và bà Phạm Thị Thơi.

852.930.000đ

08h30 ngày 04/08/2016

24/06/2016 đến 16h00 ngày 29/07/2016.

 

tại tổ dân phố Quý Kim,phường Hợp Đức,quận Đồ Sơn,TP Hải Phòng

19

Quyền sử dụng 360m2 đất và các tài sản gắn liền với đất tại thửa số 60, tờ bản đồ số 15; địa chỉ: tại tổ dân phố Quyết Tiến 1,  phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt số AĐ 444690, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00783 KT-07-01 do UBND huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/12/2005 -  đứng tên chủ sử dụng là ông Ngô Văn Khải và bà Vũ Thị Mỳ.

341.292.690 đ

14h30 ngày 03/08/2016

24/06/2016 đến 16h00 ngày 29/07/2016.

 

tại tổ dân phố Quyết Tiến,phường Hợp Đức,quận Đồ Sơn,TP Hải Phòng

20

Tài sản 1: Quyền sử dụng diện tích đất 150m2, nhà ở và các công trình gắn liền với đất tại thửa số 283, tờ bản đồ số 45 tại Nghĩa Phương, Hợp Đức, Kiến Thụy (nay là Đông Phong, Minh Đức, Đồ Sơn), thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL356906 cấp ngày 29/10/2007, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H07-01504/Q2 mang tên ông Lưu Văn Viên.

Tài sản 2: Quyền sử dụng diện tích đất ở 337m2 tại thửa số 410, tờ bản đồ số 44 tại Nghĩa Phương, Hợp Đức, Kiến Thụy (nay là Đông Phong, Minh Đức, Đồ Sơn), thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ763755 cấp ngày 31/05/2006, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0081KT-07-Q2 mang tên ông Lưu Văn Viên.

TS1 và TS2 được bán tách riêng

(TS1): 745.045.290 đ

(TS2) : 586.885.500 đ Tổng cộng TS1 + TS2 = 1.331.930.790 đ

Dự kiến 14h30 ngày 28/7/2016

Từ 17/06 đến 16h00 ngày 24/06

Tổ dân phố Đông Phong, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

 

21

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (là nhà xưởng) trên diện tich đất 175m2, thửa đất số 50,62, tờ bản đồ số 07-BL, tại tổ dân phố Điện Biên, Đồng Tiến II, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất số BB319551, vào số cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00053 do UBND quận Đồ Sơn cấp ngày 04/10/2010, đứng tên ông Nguyễn Quang Trịnh và bà Nguyễn Thị Lượng, ngày 15/10/2010 chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Duy Kiên và bà Nguyễn Thị Niệu.

641.375.100 đ

 

 

Tổ dân phố Điện Biên, Đồng Tiến II, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

 

22

Quyền sử dụng 355m2 đất có thời hạn sử dụng lâu dài và tài sản gắn liền với đất là 01 ngôi nhà 2 tầng diện tich 50 m2 tại thửa đất số 206a+207a, tờ bản đồ số 04, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

số AL931096 , vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H01147 do UBND quận Hải An, thành phố Hải Phòng cấp ngày 11/04/2008 cho ông Vũ Văn Định.

3.000.000.000 đ

 

 

Ngõ 369, đường Đằng Hải, Khu Lũng Đông 2 – phường Đằng Hải – quận Hải An – thành phố Hải Phòng

20

TS1: Thửa đất số 375, tờ bản đồ số 06, diện tích 363m2, theo GCNQSD đất số AO613680, số vào sổ cấp GCNQSD đất Q00220Q1 do UBND  quận Dương Kinh cấp ngày 14/07/2009, mang tên bà Nguyễn Thị Thúy Vân

TS2: Thửa đất số 374, tờ bản đồ số 06, diện tích 297m2,

600.000.000đ

 

 

Số 22, ngõ 174 đường Tư Thủy, phường Hòa nghĩa, quận Dương Kinh

 

 

Tư vấn trực tuyến

Luật sư Bùi Quốc Tuấn

0945.984288

Luật sư Bùi Quốc Tuấn

0945.984288

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ HẢI PHÒNG

Đ/C: Số 14 Trung Hành 8/679 Ngô Gia Tự - Q. Hải An - Hải Phòng

Điện Thoại: 02253.727786

Di Động: 0945.984288

Fax: 02253.728057

Liên kết Website

Thống kê

Đang có 48 khách online